U bevindt zich hier: HomeUWOONBeleid en verantwoordenVisitatie

In de periode januari-juni 2011 heeft een maatschappelijke visitatie plaatsgevonden bij UWOON, uitgevoerd door Ecorys Vastgoed. Visitatie is een manier om de maatschappelijke prestaties van een corporatie in kaart te brengen en te verantwoorden naar de belanghouders. En natuurlijk maakt het onderzoek ook duidelijk waar we onze organisatie nog verder kunnen verbeteren.

De visitatie kijkt naar 5 aandachtsgebieden:
- Het presteren naar ambities/doelen
- Het presteren naar opgaven
- Het presteren volgens belanghebbenden
- Het presteren naar vermogen
- Governance (besturing, toezicht en externe legitimatie)

De beoordeling van UWOON
Het presteren van UWOON wordt beoordeeld als ‘voldoende tot ruim voldoende’. Het presteren volgens belanghebbenden - huurders, gemeenten en overige belanghebbenden - ligt iets hoger, op ‘ruim voldoende’.

We zijn verheugd over de constatering dat de geleverde prestaties in 2009 en 2010 vrij constant waren en geleverd zijn op een breed terrein. UWOON heeft tijdens de fusieperiode progressie geboekt, in een periode waarin we ook interne uitdagingen hadden. Ook belanghebbenden hebben hun waardering uitgesproken over het feit dat UWOON tijdens de fusieperiode oog heeft gehad voor de maatschappelijke opgave.

Het complete visitatierapport vindt u hier.

 

Feedback

Was deze informatie relevant? De relevantie is verplicht