Huurverlaging

In 2021 hebben huurders van een sociale huurwoning met een hoge huur in vergelijking met hun inkomen (peiljaar 2019) recht op een huurverlaging. Als u hiervoor in aanmerking komt, krijgt u voor 1 maart 2021 automatisch bericht van ons.

Kom ik in aanmerking voor deze huurverlaging?

Dit hangt af van de hoogte van uw kale huur (de huur zonder servicekosten), uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen en de samenstelling van uw huishouden. De huurverlaging geldt alleen voor huurders in een zelfstandige sociale huurwoning.

 Aantal personen in uw huishouden

Uw inkomen samen is gelijk of lager dan

Uw kale huur (de huur zonder servicekosten) is hoger dan

U woont alleen
U ontvangt geen AOW

€ 23.725

€ 633,25

U woont alleen
U ontvangt AOW

€ 23.650

€ 633,25

U woont samen (2 personen)
U of uw huisgenoot ontvangen geen AOW

€ 32.200

€ 633,25

U woont samen (2 personen)
Minstens 1 persoon ontvangt AOW

€ 32.075

€ 633,25

U woont samen (3 of meer personen)
U of uw huisgenoten ontvangen geen AOW

€ 32.200

€ 678,66

U woont samen (3 of meer personen)
Minstens 1 persoon ontvangt AOW

€ 32.075

€ 678,66

Voldoet u aan de voorwaarden in bovenstaande tabel? Dan krijgt u automatisch bericht van ons voor 1 maart 2021.

De Belastingdienst controleert hoe hoog het inkomen van uw huishouden is in 2019 en uit hoeveel personen uw huishouden bestaat. Op basis van deze controle, krijgen wij te horen of u recht heeft op een huurverlaging. Wij verlagen dan automatisch uw huur. Komt u in aanmerking, dan laten wij u dit weten. Wij versturen de brief met ons voorstel voor huurverlaging voor 1 maart 2021. Hoeveel huurverlaging u krijgt, hangt af van de hoogte van uw kale huurprijs en het aantal personen in uw huishouden.

Mijn inkomen is na 2019 gedaald. Kom ik dan ook in aanmerking voor een huurverlaging?

Als u na 2019 te maken heeft gehad met een inkomensdaling, waardoor uw inkomen alsnog voldoet aan de bovenstaande tabel, dan kunt u ook in aanmerking komen voor een huurverlaging. U zult ons daarvan zelf op de hoogte moeten brengen. Wij hebben immers geen inzage in uw inkomen en de belastingdienst kent alleen uw inkomen van 2019. Uw verzoek om huurverlaging kunt u nog aanvragen tot en met 31 december 2021.

Goed om te weten

 • Is uw kale (netto) huur lager dan € 633,25? Dan komt u niet in aanmerking voor deze huurverlaging.
 • Huurders in de vrije sector komen niet in aanmerking voor deze huurverlaging. Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders in een sociale huurwoning. Ook als huurders op kamers wonen, komen ze er niet voor in aanmerking.
 • De Belastingdienst geeft niet aan ons door wat uw precieze (gezamenlijk) inkomen is. Wij horen alleen of uw (gezamenlijk) inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel personen u in huis woont.
 • Heeft u vragen of opmerkingen, belt u dan gerust op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur met een van onze woonconsulenten. Zij staan u hierover graag te woord.

Hierbij nog even waarom u in aanmerking komt voor deze huurverlaging:

 • Uw inkomensdaling duurt tenminste zes achtereenvolgende maanden op het moment van aanvraag;
 • Uw inkomen is in deze periode lager dan de inkomensgrens die geldt voor uw type huishouden (zie bovenstaande tabel).
 • De kale (netto) huur van uw woning is hoger dan € 633,25 (een of twee persoonshuishouden) of € 678,66 (meer dan twee personen). 

Welke gegevens moet ik bij UWOON aanleveren voor deze aanvraag?

 • Bij inkomen uit dienstverband of uitkering. De inkomensverklaring van 2020. Die kunt u in de loop van 2021 downloaden door in te loggen op www.belastingdienst.nl.  Als deze inkomensverklaring nog niet beschikbaar is, stuurt u ons dan 6 recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties (tot het moment van uw aanvraag) van iedereen uit uw huishouden. Kinderen tot 27 jaar tellen niet mee.

 • Bij Inkomen uit zelfstandig ondernemerschap (ZZP). Een officiële winst-/verliesrekening  van het afgelopen jaar (dus 2020) en een prognose van het huidige jaar (2021). Met daarbij de aftrekposten en het belastbaar jaarinkomen; opgesteld, ondertekend en gestempeld door een boekhouder of een accountant. (Voorbeeld van prognoseberekening hier downloaden.)
 • Bij een pensioenuitkering. Een jaaropgave AOW en eventuele specificaties aanvullend pensioen.
 • Naast uw inkomensgegevens levert u ook een verklaring bij ons in waarop staat wat het aantal personen in uw huishouden is op uw huidige woonadres. Een eenvoudig briefje dat door u is ondertekend, is voor ons voldoende. (Een voorbeeldbrief kunt u hier downloaden).

Zonder uw inkomensgegevens en uw verklaring over de huishoudgrootte kunnen wij geen bepaling doen of u voor de eenmalige huurverlaging in aanmerking komt.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden