Geen objecten gevonden

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt deze privacywetgeving in de hele Europese Unie. In de AVG is onder andere beschreven welke rechten u heeft als uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt door een bedrijf of organisatie. 

Hieronder worden deze rechten kort beschreven. Als u meer informatie wilt hebben, kunt u dat vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze organisatie houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. 

Recht op inzage

U heeft er recht op om te weten welke persoonsgegevens de corporatie van u heeft opgeslagen en verwerkt. Als u wilt weten welke gegevens wij precies van u verwerken, kunt u hier een overzichtsrapport van opvragen. 
Neem hiervoor contact op via het contactformulier

Recht op rectificatie

Als u ziet dat de corporatie verkeerde gegevens van u heeft opgeslagen, kunt u dat melden aan de corporatie. U moet hierbij wel kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn. U kunt een verzoek doen om bepaalde gegevens te wijzigen via het contactformulier

Recht op vergetelheid

Volgens de wet heeft u er recht op om aan te geven dat u wilt dat alle gegevens, die wij van u hebben opgeslagen, worden verwijderd. Dat kan echter alleen voor de gegevens waarvan de wettelijke bewaartermijn versterken is. Uw persoonlijke informatie en huurcontract moeten wij bijvoorbeeld 5 jaar bewaren nadat uw huurovereenkomst is beƫindigd. Financiƫle gegevens moeten wij zelfs 7 jaar bewaren. De gegevens in onze systemen worden opgeschoond zodra de wettelijke bewaartermijn verstreken is. Wilt u toch een verzoek doen? Neem dan contact op via het contactformulier.

Recht op beperking verwerking

Dit recht houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet gewijzigd mogen worden. U kunt hiervoor geen verzoek doen, omdat de corporatie volgens de Woningwet en de Belastingwet verplicht is om bepaalde gegevens op te slaan en te verwerken.

Recht op overdraagbaarheid

U kunt de corporatie verzoeken om uw gegevens door te geven aan een andere organisatie of bedrijf. Bijvoorbeeld als u een nieuwe woning gaat huren bij een andere corporatie. 
Hiervoor kunt u een verzoek indienen via het contactformulier.

 

Recht van bezwaar

U kunt om specifieke redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Meestal zullen wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, omdat wij in principe alleen gegevens van u verwerken die wij ook echt nodig hebben en moeten verwerken. Welke gegevens dit zijn en waarom we deze verwerken, kunt u lezen in onze privacyverklaring.
Wilt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens? Neem dan contact op via het contactformulier

Deel deze pagina