Huurprijs

Waar is mijn huurprijs op gebaseerd?

Woningcorporaties zijn sinds 2016 door de overheid verplicht om aan woningzoekenden met lagere inkomens een woning toe te wijzen die past bij hun inkomen. Met de corporaties in de regio spraken wij bovendien af om aan woningzoekenden met hogere inkomens alleen duurdere woningen toe te wijzen. Dat voorkomt dat iedereen op de goedkopere woningen reageert en daarmee de slaagkans voor mensen met lagere inkomens afneemt. In de tabel ziet u waar deze grenzen liggen. Onderzoek wijst uit dat er ongeveer evenveel woningzoekenden zijn met een relatief laag inkomen als met een wat hoger inkomen. Om die reden adverteert UWOON ook ongeveer de helft van onze woningen in de betaalbare categorie en de andere helft in de duurdere categorie.

UWOON wil voorkomen dat er eenzijdige buurten en wijken ontstaan waar allemaal mensen wonen met ongeveer dezelfde inkomens. Om die reden kiezen we ervoor om soms woningen die (bijna) hetzelfde zijn toch totaal verschillende huurprijzen te geven. Soms woont u daardoor naast iemand die veel meer of minder betaalt voor dezelfde woning.

De hoogte van de huur van uw woning is ook van andere zaken afhankelijk. In aanloop naar de wetswijziging van 2016 hing UWOON aan elke woning een nieuwe ‘streefhuur’. Dat is een huurprijs die past bij de grootte van de woning en de voorzieningen in en om de woning. Die nieuwe huurprijs voor een woning gaat pas in zodra er een nieuwe huurder komt te wonen. Wij streven ook bij nieuwbouw projecten naar een eerlijke verdeling van onze woningen over de verschillende inkomensgroepen.

Mijn buren betalen minder huur dan ik!

Het huurbeleid van UWOON en de wettelijke regels kunnen er toe leiden dat uw buren of kennissen een stuk meer of minder huur betalen dan u, terwijl ze in dezelfde soort woning wonen als u. Of dat de woning die u opgezegd heeft voor een hogere of lagere huurprijs wordt verhuurd dan wat u er altijd voor betaalde. Wij begrijpen dat dit verwarrend en vervelend voor u kan zijn. We hopen dat u door bovenstaande uitleg begrijpt hoe dit komt. 

Kan ik huurverlaging krijgen?

Alleen in uitzonderlijke gevallen verlaagt UWOON de huur van een bewoonde woning. Voorbeeld: u woont in een sociale huurwoning en uw huishoudinkomen was € 55.000,- per jaar. U kreeg door de hoogte van uw inkomen een aantal keer een inkomensafhankelijk huurverhoging. De kale huurprijs (de huur zonder servicekosten) van uw woning kwam daardoor boven de huurtoeslaggrens. Door omstandigheden (bijvoorbeeld werkloosheid of een echtscheiding) is uw huishoudinkomen gedaald tot € 27.000,- per jaar. Op basis van uw inkomen komt u in aanmerking voor huurtoeslag, maar de huur is te hoog om huurtoeslag aan te vragen.

Herkent u zich hierin? Dan kunt u bij ons via e-mail of post een verzoek indienen voor huurverlaging. Let op: u krijgt geen huurverlaging omdat uw woning oud is of omdat uw buren minder huur betalen dan u.

Mijn woning heeft toch echt een gebrek!

We horen het graag van u als er wat aan uw woning mankeert. Laat het ons weten, dan kijken we samen naar een oplossing. Als u het met onze oplossing niet eens bent, kunt u altijd de onafhankelijke huurcommissie vragen om naar uw woning te kijken. Als zij een technisch gebrek constateren, kunnen zij ons dwingen de huurprijs te verlagen totdat het gebrek door ons is opgelost. Uiteraard willen wij het niet zover laten komen! Dus nogmaals: Als er iets mankeert aan uw woning, bel ons of stuur een e-mail.

Kan ik een huurspecificatie krijgen?

In de jaarlijkse huurverhogingsbrief staat uw huurspecificatie. Hier staat op wat uw kale huurprijs is, wat uw servicekosten zijn en wat de totale prijs is die u voor uw huurwoning betaalt. Deze heeft u nodig als u bijvoorbeeld huurtoeslag wilt aanvragen. Heeft u de huurspecificatie niet meer, of heeft u nog geen huurverhogingsbrief ontvangen voor uw woning? Dan kunt u bij ons telefonisch of via e-mail of post een nieuwe huurspecificatie aanvragen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden