Ik ontving een inkomensafhankelijke huurverhoging (maximaal 6,6%)

De Belastingdienst liet UWOON weten dat uw huishoudinkomen in 2018 hoger was dan €43.574. U ontving daarom een inkomensafhankelijke huurverhoging van maximaal 6,6%. UWOON kiest ervoor uw huurprijs alleen met maximaal 6,6% te verhogen als uw huishoudinkomen hoger is dan €48.000. Omdat UWOON niet weet of uw huishoudinkomen tussen de €43.574 en €48.000 ligt, kunt u bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging als uw inkomen lager is of gelijk aan €48.000.  

U kunt bezwaar maken via dit bezwaarformulier. Wij kunnen u het formulier ook per post toesturen. 

Het bezwaarschrift kunt u tot en met 30 juni 2020 per post opsturen naar UWOON, Postbus 270, 3840 AG Harderwijk. U kunt ons ook e-mailen via infouwoonnl. Let erop dat u de benodigde bewijsstukken meestuurt. Zonder deze bewijsstukken kunnen wij uw bezwaar helaas niet in behandeling nemen.

Telefonisch spreekuur
De mogelijkheden voor het maken van bezwaar zijn ingewikkeld. Het is verstandig om vooraf na te gaan of uw bezwaar een kans maakt. Niet alle bezwaren leiden tot het blokkeren van de huurverhoging. De woonconsulenten van UWOON kunnen u daarover informeren. Ook met andere vragen over de huurverhoging  kunt u bij hen terecht. Zij zijn op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur bereikbaar  via 0341 41 68 94. Wilt u liever bij ons langskomen? Maakt u hiervoor dan eerst telefonisch een afspraak.

Komt u in aanmerking voor een lagere huurverhoging?
Wanneer u aan één van onderstaande voorwaarden voldoet, komt u in aanmerking voor een lagere huurverhoging. Per voorwaarde kunt u zien welke bewijsstukken er nodig zijn om uw bezwaar te onderbouwen. U kunt deze bewijsstukken meesturen met het bezwaarformulier.

 • Uw huishoudinkomen is lager dan of gelijk aan €48.000
  Bewijsstukken: een uittreksel BRP*1 en inkomensverklaringen*2
 • Uw huishouden bestaat uit vier personen of meer
  Bewijsstuk: een uittreksel BRP*1
 • Iemand in uw huishouden ontvangt AOW
  Bewijsstukken: een uittreksel BRP*1, inkomensverklaringen*2 en een brief van de SVB*3
 • Iemand in uw huishouden heeft een handicap of is chronisch ziek
  Bewijsstukken: een uittreksel BRP*1, inkomensverklaringen*2 en een zorgindicatie*4
 • U verleent mantelzorg aan iemand binnen uw huishouden én u ontvangt hiervoor een bijdrage via de WMO
  Bewijsstukken: een uittreksel BRP*1 en een mantelzorgcompliment*5

*1  Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)
Via uw gemeente kunt u dit uittreksel aanvragen. Wanneer u vertelt dat u een uittreksel voor de huurverhoging van een woningstichting nodig hebt, krijgt u het juiste uittreksel mee. Hier moet in elk geval op staan hoeveel personen er op uw adres staan ingeschreven.

*2 Een inkomensverklaring van de Belastingdienst van alle meerderjarige personen die op uw adres staan ingeschreven
U kunt een inkomensverklaring downloaden via www.belastingdienst.nl door in te loggen met uw Digi-D. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de Belastingdienst via 0800 0543.

*3 Een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Uit deze brief blijkt dat u AOW ontvangt of gaat ontvangen vóór 1 juli 2020. U kunt deze brief van de SVB downloaden via www.svb.nl door in te loggen met uw Digi-D. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de SVB.

*4 Een zorgindicatie
Stuur een kopie mee van uw relevante indicatie of van uw WMO- of WVG-beschikking. Neem contact op met een van de woonconsulenten van UWOON voor meer informatie over dit onderwerp.

*5 Mantelzorgcompliment
Stuur een bewijs mee dat u in 2019 een bijdrage via de WMO heeft ontvangen voor de verleende mantelzorg. Omdat dit per gemeente verschillend geregeld wordt, is het verstandig om contact op te nemen met een van de woonconsulenten van UWOON voor meer informatie.

0% huurverhoging
Wanneer u aan één van onderstaande voorwaarden voldoet, komt u zelfs in aanmerking voor 0% huurverhoging. Verstuur met uw bezwaar een uittreksel van de Basisregistratie Personen*1 én een inkomensverklaring*2 van de Belastingdienst van alle meerderjarige personen die op uw adres staan ingeschreven.

 • Uw huishouden bestaat uit 1 persoon en uw verzamelinkomen is lager dan of gelijk aan €23.225 én uw kale huurprijs is hoger dan €619,01
 • Uw huishouden bestaat uit 2 personen en uw verzamelinkomen is lager dan of gelijk aan €31.550 en uw kale huurprijs is hoger dan €619,01
 • Uw huishouden bestaat uit 3 of meer personen en uw verzamelinkomen is lager dan of gelijk aan €31.550 en uw kale huurprijs is hoger dan €663,40

Goed om te weten als u bezwaar overweegt
U kunt ook bezwaar maken op de voorgestelde huurverhoging op basis van onderstaande punten. U hoeft dan geen bewijsstukken aan te leveren.

 • als het percentage van de huurverhoging hoger is dan wat wettelijk maximaal is toegestaan;
 • als uw huurprijs door de huurverhoging boven de maximale huurprijsgrens op basis van de woningwaarderingspunten komt te liggen;
 • als er in het voorstel voor de huurverhoging fouten staan: bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs;
 • als wij uw huurprijs meer dan één keer per jaar verhogen. Er bestaan uitzonderingen op deze regel. Bel ons gerust als u twijfelt;
 • als wij ons voorstel minder dan twee maanden voor de ingangsdatum van de huurverhoging naar u stuurden;
 • als uw huurprijs is verlaagd door de Huurcommissie vanwege ernstige onderhoudsgebreken, of wanneer uw verzoek nog in behandeling is bij de Huurcommissie.

Gebreken aan uw woning?
Heeft u bezwaar tegen de huurverhoging omdat uw woning slecht is onderhouden? U kunt dan gebruik maken van een andere procedure bij de Huurcommissie, waarvan u het hele jaar gebruik kunt maken. Als u dat nu nog moet doen, is het geen geldige reden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging per 1 juli 2020. Op de website www.huurcommissie.nl staat hoe u daar wel bezwaar tegen kunt maken.

Uw bezwaar afgewezen door UWOON?
Heeft UWOON uw bezwaar afgewezen, en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u aan UWOON vragen uw bezwaar naar de Huurcommissie te sturen. Als u de procedure bij de Huurcommissie verliest, betaalt u €25,00.


 [EB1]Bezwaarformulier hvh  inkomensafhankelijk

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden