Visitatie

In 2019 is door Raeflex een visitatie uitgevoerd bij UWOON. Deze onderzoeksmethode brengt de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties in beeld en beoordeelt die, op vier verschillende onderdelen:

  • Presenteren naar Opgaven en Ambities
  • Presteren volgens Belanghebbenden
  • Presteren naar Vermogen
  • Presteren ten aanzien van Governance

Visitatierapport

In het visitatierapport is er waardering voor de prestaties van UWOON. Ten opzichte van de vorige visitatie (2015) heeft UWOON zich op vele vlakken verbeterd. Met name op de onderdelen Opgaven en ambities, presteren volgens belanghebbenden en presenteren ten aanzien van Goverannce is een sprong gemaakt. Mogelijkheden voor verbetering ziet de visitatiecommissie nog op het gebied van netwerken. Gezien onze stevige ambities met betrekking tot leefbare wijken is ons netwerk essentieel. Onze contacten zijn goed en we werken op een fijne manier samen. Maar gezien onze ambities is een stap extra de komende jaren nodig.

De bestuurlijke reactie op het visitatierapport leest u hier.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden