#4 Bescheiden huurverhoging

Publicatiedatum: 23-07-2019

Bij ongeveer 80% van onze huurders is de huur met maximaal 0,8% aangepast (inflatiepercentage). Bij de resterende 20% is de huur niet aangepast. Bij hen was de huurprijs al gelijk aan of hoger dan de streefhuur.