#5 Vraaggestuurd onderhoud

Publicatiedatum: 18-06-2020

238 huurders zijn actief betrokken geweest bij enige vorm van onderhoud of co-creatie. Momenteel zijn we nog in gesprek met 39 huurders m.b.t. vraaggestuurd onderhoud. Hierbij dragen we de regie, en een deel van de zeggenschap over de besteding van het budget, over aan de huurder om de woning op te knappen. Bewoners krijgen de volledige zeggenschap over individuele veranderingen.

Deel deze pagina