Door samenwerking uitzicht op zelfstandig wonen

Publicatiedatum: 18-12-2020

De grond aan de Handelsweg 1 in Harderwijk wordt door de gemeente verkocht aan UWOON, om op deze locatie tien sociale huurappartementen te realiseren. De woningen zijn bedoeld voor jongvolwassenen met een normale tot hoge intelligentie met een autisme spectrum stoornis. Deze week bekrachtigden de gemeente Harderwijk, woningcorporatie UWOON en stichting Nobass de samenwerking.

“Zelfstandig wonen is ook voor deze groep belangrijk”, aldus Fleur Imming, directeur-bestuurder van UWOON. “ Dit in combinatie met zorg en ondersteuning. Voor deze specifieke doelgroep is het vinden van passende woonruimte lastig. De nieuwe appartementen dragen bij aan een oplossing hiervoor. Wij zijn altijd op zoek naar geschikte plekken voor het bouwen van sociale huisvesting. Een goede locatie voor een deel van deze opgave is het terrein aan de Handelsweg. Wij werken voor dit project nauw samen met stichting Nobass.”

Op jezelf met autisme
Stichting Nobass is opgericht door een groep ouders van jongvolwassenen met een normale tot hoge intelligentie met een autisme spectrum stoornis (ASS). “Onze wens is een levensloopbestendige woonvorm in Harderwijk voor onze kinderen”, vertelt voorzitter Agnes van Groeningen. “Als ouders vinden wij het belangrijk dat zij binnen een veilige setting met begeleiding op maat een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. Wij denken dat de locatie aan de Handelsweg een fijne buurt is en een goede basis zal zijn om dit te kunnen bereiken.”

Kansen
“Het college van burgemeester en wethouders werkt graag mee aan dit initiatief “, vertellen wethouders Jeroen de Jong en Gert Jan van Noort. Het initiatief draagt bij aan het verkorten van de wachtlijst voor sociale huurwoningen. Daarnaast biedt deze ontwikkeling kansen voor een doelgroep die nu lastig een plek kan vinden in Harderwijk. Naast de gemeente, UWOON en Nobass is ook Bureau Bos architecten uit Baarn betrokken bij het project. “Wij vinden het heel belangrijk om een goed woonconcept neer te zetten, waarin de jongeren met plezier kunnen wonen en dat past in de omgeving van de bestaande wijk”, aldus architect-directeur Raban Haaijk.

Vlak voor de zomer is een coronaveilige inloopavond voor de buurt geweest. Er volgt nog een inloopmoment, waarop buurtbewoners de plannen gepresenteerd krijgen en hierover in gesprek kunnen met de betrokken partijen.

Deel deze pagina