Geen objecten gevonden

Elburg: Prestatieafspraken 2020 ondertekend

Publicatiedatum: 11-12-2019

De strekking van de afspraken is grotendeels gelijk aan de prestatieafspraken voor 2019. Terugkerende thema’s zijn de betaalbaarheid en beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, wonen-welzijn-zorg, huisvesting van specifieke (urgente) doelgroepen, leefbaarheid in de wijk en bewonersparticipatie.

Alle partijen zetten zich in voor het vergroten van de slaagkansen en het verkorten van de wachttijd voor de sociale huurwoningen. De bouw van de sociale huurwoningen in De Dijkjes en het vergroten van de woningvoorraad met bijvoorbeeld flexibele/tijdelijke woningen dragen hier aan bij. Tevens zijn afspraken gemaakt om de doorstroming binnen de sociale huurmarkt en van de sociale huurmarkt naar de koopmarkt te bevorderen. Belangrijk onderdeel is ook de uitvoering van de warmtetransitie van bestaande wijken (het aardgasvrij maken van de bestaande woningvoorraad). Een nieuw accent in de afspraken is het bereiken van de doelstellingen om een dementievriendelijke gemeente te zijn.

Op de foto v.l.n.r. mw. Iris Uittien van UWOON, dhr. Henk Graafland van de stichting huurderorganisatie Omnia Wonen, wethouder Arjan Klein, mw. Monique Govers van Omnia Wonen en dhr. Jan de Groot, van de Huurdersraad De Betere Woning Elburg.

Deel deze pagina