Geringe huurverhoging van 0,3 procent voor huurders UWOON

Publicatiedatum: 20-04-2017

Geringe huurverhoging van 0,3 procent voor huurders UWOON

UWOON houdt de jaarlijkse huurverhoging opnieuw beperkt voor huurders. Bij de huurverhoging per 1 juli berekent UWOON voor sociale huurwoningen alleen het inflatiecijfer door van 0,3%.

Landelijk is bepaald dat de totale huursom van een corporatie mag stijgen met maximaal 1,3% (inflatie + 1%). Per woning mag de stijging maximaal 2,8% zijn. UWOON kiest voor alleen het inflatiepercentage, om huizen blijvend betaalbaar te houden voor huurders. Daarom bleef UWOON ook in de afgelopen twee jaar al ruim onder de maximaal toegestane huurverhoging. De geringe huurverhoging zorgt wel voor voldoende huurinkomsten om te investeren in onder meer onderhoud van woningen, duurzaamheid en nieuwbouw.

Soms beperkt UWOON de huurstijging verder: bij sociale huurwoningen zorgen we ervoor dat de huren onder de liberalisatiegrens blijven. Daarnaast kiest UWOON opnieuw niet voor een inkomensafhankelijke huurverhoging voor hogere inkomens. We hebben namelijk niet altijd zicht op de samenstelling van een huishouden, en hoe zwaar een inkomensafhankelijke verhoging weegt. De situatie voor een gezin met kinderen en een inkomen van € 40.000,- is bijvoorbeeld anders, dan voor een alleenstaande met hetzelfde inkomen.

De huurdersorganisaties adviseerden positief op het huurverhogingsvoorstel van UWOON. Alle huurders ontvangen voor 1 mei persoonlijk bericht.

 

Deel deze pagina