Huurverhoging onder inflatie voor huurders UWOON

Publicatiedatum: 12-04-2018

UWOON berekent bij de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli voor sociale huurwoningen een stijging van 0,8%.

UWOON berekent bij de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli voor sociale huurwoningen een stijging van 0,8%. De huurverhoging ligt daarmee onder het inflatieniveau en ruim onder de maximaal toegestane verhoging. Alle huurders krijgen voor 1 mei persoonlijk bericht.

De overheid stelt jaarlijks de maximale stijging van de huur vast. De totale huursom van een corporatie mag stijgen met maximaal 2,4% (de inflatie van 1,4% + 1%). Per woning mag dat 3,9% zijn.

Directeur-bestuurder Moniek van Balen is blij dat UWOON de huurverhoging opnieuw beperkt kan houden, net als in de afgelopen jaren. “Natuurlijk zijn voldoende huurinkomsten nodig om te investeren. Bijvoorbeeld in onderhoud, duurzaamheid of nieuwbouw. Het is mooi dat dat lukt met een beperkte huurstijging, want ook de betaalbaarheid voor huurders is een punt dat onze zorg heeft.“ Dat geldt ook voor de huurdersorganisaties: “Zij konden zich vinden in het voorstel van UWOON, met daarbij de afspraak om een half miljoen euro extra te investeren in het energiezuiniger maken van huurwoningen.”

In sommige gevallen houdt UWOON de huurverhoging onder 0,8%. Zo zorgen we ervoor dat de huren van sociale huurwoningen onder de liberalisatiegrens blijven van € 710,68. Sommige huurders krijgen zelfs geen huurverhoging, omdat we bij voldoende woningen de huurprijs bereikbaar willen houden voor mensen met recht op huurtoeslag.

Deel deze pagina