Idee voor aardgasloos wonen?

Publicatiedatum: 07-02-2019

29 januari vond het stadsgesprek ‘Aardgasloos wonen in Harderwijk plaats’. Huis aan huis zijn alle inwoners, dus ook de huurders, van Harderwijk uitgenodigd. De huurdersorganisatie ‘Woonwijs’ is nauw betrokken bij het project. Marijke van Prooijen en Henk Ceron nog hartelijk dank voor jullie actieve inbreng! UWOON is trots op jullie! Aardgasloos wonen is een ingewikkelde kwestie waarbij het belangrijk is om met alle partijen samen op te trekken; gemeente, corporaties, energiebedrijven, netbeheerders en álle inwoners!
Heeft u nog een idee of initiatief? Tot 31 maart kunt u deze vermelden op https://onlinestadsgesprek.harderwijk.nl/nl-NL/projects/harderwijk-zijn-wij-samen/process  

Deel deze pagina