Innovatiechallenge

Publicatiedatum: 19-08-2019

Innovatiechallenge Leefbare wijken en buurten
Aedes, de landelijk vereniging voor woningcorporaties, heeft alle corporaties uitgedaagd met vernieuwende oplossingen te komen voor een leefbare wijk. UWOON is samen met Groen West (regio Woerden) deze uitdaging aangegaan. Wij voeren de komende tijd daarom allebei een vernieuwend project uit met onze huurders.

UWOON: Kapitein van de Stromenwaard
Om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, neemt UWOON deel aan het landelijke project ‘Innovatiechallenge Leefbaarheid wijken en buurten’. Samen met Zorgdat, de Ontmoeting en gemeente Harderwijk nodigden we kinderen uit de wijk Stromenwaard (Harderwijk) uit om ‘dromen voor de buurt’ op een kaartje te schrijven en in te leveren. Doel van het project is om ontmoeting in de buurt te stimuleren door ‘dromen’ van kinderen voor hun buurt te realiseren. 

Op 22 mei was er een vrolijke bijeenkomst op het schoolplein aan het Vliepad. Hier konden de kinderen activiteiten doen zoals stoepkrijten en twister. Het springkussen was ook populair. Viggo Mulder ving, als start van het project, in de wervelwindcabine het kaartje met één van de dromen die vervuld gaan worden. De gelukkige ‘winnaar’ was de vier jaar oude Ellen Ohanyan. Haar droom? Samen spelen op een grote glijbaan. Naast het organiseren van haar droom mag Ellen twee weken lang de kapiteinspet dragen en de verrekijker in bezit houden: in die tijd is zij de ‘kapitein van de buurt’. Inmiddels is Ellens droom uitgekomen!

Andere dromen die zijn ingevuld?
Een grote glijbaan met een feestje, kunstgrasveld, schommels, prinsessenspeeltuin, buurtbarbecue, schminken, kostuums maken. Maar ook dromen als ‘ik droom dat iedereen vriendjes heeft’ en een huis voor daklozen’ zijn opgeschreven. Het is de bedoeling dat er regelmatig een nieuw kaartje wordt getrokken en dat alle ‘dromen’ aan bod komen. Bij het realiseren van de dromen worden de kapiteins actief geholpen. UWOON en haar partners zijn met elkaar èn met een aantal kinderen in gesprek over de uitvoering van de verschillende ‘dromen’.

Het experiment
Door de regie bij kinderen te leggen en laagdrempelig te investeren in meer ontmoetingen in de buurt, brengen wij een nieuwe beweging op gang in de wijk. Via de kinderen worden ouders en omwonenden betrokken bij het experiment en nieuwe ontmoetingsmomenten gecreëerd. Creativiteit en fantasie van de kinderen levert hier een grote bijdrage aan.

Waarom de wijk Stromenwaard?
Uit onderzoek van onze corporatie onder zevenhonderd huurders, blijkt dat maar liefst één derde overlast ervaart door omwonenden. Dit is één van de redenen waarom wij meedoen met de 'Innovatiechallenge'. Tijdens een werkbezoek ging het team in gesprek met elkaar, op basis van de verhalen uit de wijk Stromenwaard, om tot nieuwe inzichten te komen. In de wijk is opvallend veel jeugdproblematiek, eenzaamheid, overlast door geluid, verward gedrag en verdovende middelen. Cohesie ontbreekt en contact leggen met bewoners lukt niet meer.

Innovatiechallenge ‘Leefbare wijken en buurten’
Het experiment maakt onderdeel uit van de landelijke Innovatiechallenge ‘Leefbare wijken en buurten’. UWOON is met een team van betrokken organisaties en kennisinstanties één van de zes vraagstellers. De vragen liggen op het terrein van het verbeteren van leefbaarheid in wijken, door sectoroverstijgend en vanuit de vraag en belangen van de buitenwereld, vernieuwende oplossingen te bedenken en uit te proberen. 

En Groen West?
Ook Groen West heeft gewerkt aan het stimuleren van ontmoetingen tussen bewoners. In Harmelen is een pop-up huiskamer ingericht waar bewoners elkaar ontmoeten.

 Deel deze pagina