Investeren in huurwoningen

Publicatiedatum: 01-03-2018

UWOON staat er financieel goed voor, net als veel andere corporaties. Daardoor kunnen we onze doelen op het gebied van nieuwbouw en verduurzaming realiseren. Berichten over forse winsten van veel woningcorporaties verdienen dus enige nuance.

Winst is geen doelstelling op zich voor corporaties als UWOON. De huuropbrengsten gebruiken wij om te investeren in goede, betaalbare woningen in een prettige buurt. We staan er financieel inderdaad goed voor, maar dat hoort bij een maatschappelijke organisatie. Wij wensen op een zorgvuldige wijze om te gaan met de aanwezige en toekomstige middelen. Het is ook in het belang van onze huurders dat we financieel gezond blijven.

We hebben zeker oog voor huurders die moeilijk rond kunnen komen. Dat is terug te zien in de huurverhoging van de afgelopen jaren, die steeds (ruim) onder de toegestane huurverhoging lag. Dat zal ook in 2018 het geval zijn. En de effecten van het vernieuwde huurbeleid zijn zichtbaar: UWOON verlaagt sinds vorig jaar actief de huurprijzen van een deel van de vrijkomende woningen, zodat die meer in verhouding zijn met wat mensen kunnen betalen. Er zijn meer betaalbare woningen aangeboden. De prijs-kwaliteitverhouding bleef gelijk: UWOON vraagt gemiddeld 67,5% van de maximaal toegestane huur.

We hebben dus de mogelijkheid om de huren te matigen. Daarnaast is het ook duidelijk dat er grote investeringen moeten gaan plaatsvinden. We hebben prestatieafspraken gemaakt met gemeenten en huurdersorganisaties over de bouw van extra sociale huurwoningen (in Elburg en Harderwijk gaat het om respectievelijk 100 en 300 woningen tot 2025, in Ermelo moeten voor 2021 150 sociale huurwoningen worden toegevoegd). En UWOON besloot in 2017 om versneld energetische maatregelen te nemen. Doel is dat iedere woning in 2021 een energie-index heeft van 1,8 of beter (voorheen: energielabel C of beter) en gemiddeld een index van 1,21-1,40 (energielabel B). Dat is drie jaar sneller dan eerder was vastgesteld. En voor de langere toekomst zullen we werken naar energieneutraal woningbezit.

Huurders die via de actiesite van de Woonbond een brief aan UWOON versturen, kunnen wij helaas geen persoonlijk antwoord geven wegens het ontbreken van contactgegevens. Wilt u graag een persoonlijke reactie, neemt u dan zelf contact met ons op.

 

Deel deze pagina