Jaarstukken 2019: UWOON zet stappen vooruit

Publicatiedatum: 23-06-2020

 

Woningcorporatie UWOON publiceerde haar jaarstukken over 2019, het eerste jaar van het ondernemingsplan 2019-2022 met uitdagende doelen. Zo wil UWOON bouwen aan tolerante buurten, zorgen dat huurders zich gekend en gehoord weten en bewoners en partners meer invloed geven op het beleid. Het snel en flexibel bieden van een energiezuinig en betaalbaar huis is ook een kerndoel. In 2019 heeft de woningcorporatie belangrijke stappen gezet in realisatie van de doelstellingen.

Cijfers

  • UWOON heeft nu 8706 woningen (bijna 50 meer dan in 2018), 550 woningen kregen een nieuwe bewoner. Ruim 99% van de woningen is ‘passend toegewezen’: de woning past bij het inkomen van de huurder.
  • 48 woningen zijn met urgentie toegewezen aan mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In 17 gevallen betrof dit vergunninghouders.
  • 82% van de huurwoningen heeft een huur van € 651,03 per maand of minder. Deze vallen in de categorieën ‘betaalbaar’ of ‘goedkoop.
  • UWOON-woningen zijn opnieuw duurzamer en energiezuiniger geworden. Bij maar liefst 1058 huurders zijn in 2019 zonnepanelenplan aangebracht. UWOON ligt op koers in de doelstelling om in 2020 gemiddeld energielabel B te hebben.
  • Huurders waarderen UWOON in de KWH-meting met het rapportcijfer 7,7, net iets beter dan het landelijke gemiddelde.
  • De jaarlijkse huurverhoging varieerde van 0% tot 1.6%, dit percentage is op of onder de inflatiegrens.

Bouwen aan tolerante buurten
Wijken met veel sociale huurwoningen veranderen, er komen meer mensen met lagere inkomens, met beperkingen of in kwetsbare situaties. Daarom wil UWOON actief meebouwen aan tolerante buurten. Dit is in 2019 concreet gemaakt door diverse bewonersinitiatieven te ondersteunen, onder meer een moestuinproject, de inrichting van een ontmoetingstuin, de start van koffieochtenden en het houden van schoonmaakacties. Van de UWOON-huurders is 76% tevreden over de leefomgeving en dat percentage is hoger dan in 2018.

Bewoners gehoord en gekend
In een wereld die snel digitaliseert neemt het belang van persoonlijk contact toe. Daarom zet UWOON niet alleen in op slimme, digitale dienstverlening, maar ook op persoonlijke service. Onder meer dankzij direct contact met huurders waren er geen huisuitzettingen door huurachterstand in 2019. Alleen door overlast of overtreding van het hennepconvenant moesten 8 huurders hun sleutel inleveren. Huurders worden ook in figuurlijke zin gehoord: het respons van de enquêtes binnen het online UWOON Huurderspanel is gemiddeld 72%. Via dit klankbord geven huurders regelmatig hun mening over een woonthema.

Snel en flexibel een energiezuinig en betaalbaar huis
De slaagkans om een huurwoning toegewezen te krijgen is blijven steken op 15% in 2019, hetzelfde percentage als in 2018. Omdat naar verwachting na 2030 de vraag naar huurwoningen afneemt, startte UWOON in 2019 met de ontwikkeling van een schil aan tijdelijke woningen in Ermelo en Harderwijk. Daarnaast zijn er 44 nieuwe woningen gebouwd en is de bouw van 79 woningen in 2019 gestart.

Meer invloed voor bewoners en partners
Maatschappelijk ondernemen vraagt om samenwerking met bewoners, gemeenten en andere organisaties. Dat gebeurde in 2019 onder meer via de Corporatieraad, een maatschappelijk betrokken groep mensen die actuele thema’s bij UWOON op tafelt legt. Richting huurders ondersteunt UWOON steeds vaker bewonersinitiatieven, waarbij huurders en UWOON samen de handen uit de mouwen steken. Zo waren er in 2019 gezamenlijke zonnepanelenprojecten en werden gemeenschappelijke ruimtes in wooncomplexen samen aangepast. Liefst 65 medewerkers van UWOON gingen in 2019 op ‘huisbezoek’ bij huurders om hun tevredenheid te peilen en wensen te horen.

Zowel de complete jaarstukken, als 19 uitgelichte highlights van het jaarstuk zijn hier te vinden .

 

Deel deze pagina