Nieuwbouw huurwoningen in Harderwijk

Publicatiedatum: 01-03-2017

Woningcorporaties Omnia Wonen en UWOON herkennen de druk op huurwoningmarkt, die wethouder Jeroen de Jong van de gemeente Harderwijk schetst in een interview met de Stentor (1 maart 2017, editie West-Veluwe).

De gemeente wil meer sociale woningbouw stimuleren door ontwikkelaars te verplichten tot de bouw van sociale huurwoningen, met de mogelijkheid deze na 15 jaar te verkopen. Dit is een lovenswaardig idee, om de acute druk te verminderen. Dit is een mogelijkheid om op korte termijn het aantal sociale huurwoningen te vergroten voor bijvoorbeeld spoedzoekers en vergunningshouders.

Over de gevolgen van het extra aanbod aan sociale huurwoningen voor de lange termijn, moet nagedacht worden. De corporaties willen hierover in gesprek gaan. Omnia Wonen en UWOON hebben samen met de gemeente vastgesteld wat de nieuwbouwbehoefte is: tot 2025 moeten er 300 sociale huurwoningen bijkomen in Harderwijk. Er zijn verschillende plannen in voorbereiding, waarmee beide corporaties dat aantal ruimschoots gaan halen. UWOON is bezig met de Stadsdennenkerk en heeft enkele projecten in een beginstadium. Omnia Wonen is doende met locatie Boerhaavenlaan. En de corporaties werken samen in het project Struikterrein. Wetgeving, met name de verhuurdersheffing, heeft de laatste jaren een rem op investeringen gezet. Maar bij Omnia Wonen en UWOON is voldoende investeringsruimte om de lange-termijnopgave aan sociale huurwoningen te kunnen invullen.

De vraagtekens voor de lange termijn betreffen of extra huurwoningen van ontwikkelaars op termijn niet tot een overschot zullen leiden. Immers, niet iedere woning zal na 15 jaar direct verkocht worden. Daarnaast zouden de corporaties ook graag zien dat de ontwikkelaars juist meer aandacht geven aan vrije sector huurwoningen met een huurprijs tussen € 700 en circa € 900. Dat zou een grote groep mensen kunnen helpen, die geen sociale huurwoning mag huren, maar ook geen andere mogelijkheden heeft.

Tenslotte doen de corporaties een suggestie aan de wethouder. Een uitpondscenario is winstgevend, in tegenstelling tot permanente verhuur in het sociale segment. Het zou fair zijn als ontwikkelaars een donatie doen in een grondfonds, waarmee de gemeente kan bijdragen aan lagere grondprijzen voor sociale huurwoningen. De corporaties hopen de wethouder in ieder geval duidelijk te maken, dat zij willen bijdragen aan de bouw van woningen die ook op termijn beschikbaar blijven voor sociale huur en die geen nieuwe problemen op de woningmarkt creëren.

Deel deze pagina