Nieuwe verbindingen maken een mooie samenleving

Publicatiedatum: 27-11-2017

De corporatieraad van UWOON presenteerde op 23 november haar opbrengsten van de afgelopen twee jaar.

Met welke thema’s moet woningcorporatie UWOON aan de slag? Dat werd de afgelopen twee jaar mede bepaald door een corporatieraad. Bestaand uit ‘gewone mensen’, betrokken bij de maatschappij. Donderdagavond 23 november presenteerde de corporatieraad met een ‘oogstboek’ haar opbrengst. Aftredend voorzitter Carin Wormsbecher overhandigde aan haar opvolger Dick de Groot en aan Moniek van Balen, bestuurder van UWOON, de eerste exemplaren.

Belemmeringen in het goed samenleven
De corporatieraad is een experiment waarmee UWOON de verbinding met de samenleving wil verstevigen. UWOON-bestuurder Moniek van Balen geeft de reden hiervoor aan: “Ons ideaalbeeld van een buurt is een hechte gemeenschap waarin men begrip heeft voor elkaar en voor verschillen, en bij elkaar betrokken is. Daar willen we graag aan bijdragen. De corporatieraad vergroot ons inzicht in eventuele belemmeringen in het goed samenleven.”

“Onderwerpen waar UWOON iets mee zou moeten”
In de corporatieraad zitten mensen die weten wat er speelt en te maken hebben met maatschappelijke vraagstukken die UWOON raken; van jongere tot aan politieagent, ggz-medewerker of vrijwilliger bij vluchtelingenwerk. Carin Wormsbecher: “We waren met mensen vanuit allerlei hoeken van de samenleving, met allemaal hun eigen beeld en mening daarover. We hebben verbindingen gelegd die er nog niet waren, waarmee we kijkjes konden nemen in de keukens van andere mensen en hun verhouding tot die samenleving.” De corporatieraad toetst op die manier of UWOON de dingen doet die de maatschappij vraagt. Moniek van Balen: “We horen van hen wat de rauwe werkelijkheid is in hun directe omgeving. Zij dragen onderwerpen aan waar UWOON iets mee zou moeten doen.”

Verbinding leidt tot soms haast vanzelfsprekende oplossingen
De verbinding in de corporatieraad leidde tot soms haast vanzelfsprekende oplossingen. De corporatieraad vroeg bijvoorbeeld om een koppeling tussen werk en wonen, voor een snellere inburgering van vergunninghouders. In een proef in Harderwijk, waar ook de buurtbeheerders van UWOON zich hard voor maakten, onderhouden vergunninghouders uit de gemeente het openbaar groen. Zo komen ze makkelijker in contact met buurtbewoners. Een ander aandachtspunt van de raad was het verbeteren van contact tussen UWOON en partners. Bij huurachterstanden, of signalen van psychische problematiek of vereenzaming, gaat een medewerker van UWOON nu samen met een maatschappelijk werker of hulpverlener naar een huurder toe. Daardoor kunnen huurders sneller een oplossing vinden voor hun problemen.

“Verbindingen maken een mooie samenleving”, aldus Carin Wormsbecher. En met de positieve ervaringen tot nu, wil UWOON graag verder met de corporatieraad. Naast de nieuwe voorzitter worden er deels nieuwe leden geworven, waardoor een nog bredere achterban vertegenwoordigd is.

Deel deze pagina