Ondertekening raamovereenkomst afspraken sociale woningmarkt Harderwijk

Publicatiedatum: 08-12-2021

 

Op 8 december tekenen gemeente, woningcorporaties Omnia Wonen, UWOON en hun huurdersorganisaties een raamovereenkomst (RO) over het toekomstig woningaanbod.
De looptijd van de overeenkomst is van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.

De Woonvisie 2018-2027 van de gemeente Harderwijk vormt de basis voor deze samenwerking
De corporaties brengen op basis van deze woonvisie en hun eigen visie een bod uit voor een periode van 4 jaar. Voor de looptijd van deze raamovereenkomst ligt de hoogste prioriteit bij het thema beschikbaarheid. Het woningbehoefteonderzoek dat in 2021 is uitgevoerd laat zien dat Harderwijk een grote opgave heeft in het bieden van voldoende beschikbare woningen in het betaalbare segment. Eerste prioriteit is daarom het realiseren van voldoende betaalbaar woningaanbod en het eerlijk verdelen van de schaarste tussen de verschillende doelgroepen. Naast het thema beschikbaarheid heeft het betaalbaar houden van wonen in Harderwijk en het leefbaar houden van complexen, buurten en wijken grote aandacht.

De partijen bespreken jaarlijks de stand van zaken met elkaar. De afspraken zijn een resultaat van een goede en gewaardeerde samenwerking tussen gemeente Harderwijk, de corporaties UWOON en Omnia Wonen en de huurdersorganisaties.

De corporaties willen flink toevoegen aan de sociale woningvoorraad
Er wordt samengewerkt om huurders en toekomstige huurders zo veel mogelijk passende woningen te kunnen aanbieden. Dat kan door het versnellen van nieuwbouw en ook door het stimuleren van doorstroming op de woningmarkt. Zolang er nog schaarste is bij sociale huurwoningen, is het ook belangrijk om scheefwonen te voorkomen en die schaarste eerlijk te verdelen. Daarbij zien de betrokkenen de meerwaarde van een hechte samenwerkingsrelatie voor toekomstige woningbouw in de gemeente.

 

Deel deze pagina