Prestaties UWOON beter dan gemiddeld en bedrijfslasten fors lager

Publicatiedatum: 23-11-2017

UWOON is tevreden over de resultaten in de Aedes-benchmark, en heeft de wil om het nog beter te doen.

Op 23 november werden de resultaten bekend van de vierde Aedes-benchmark. Deze vergelijkt de prestaties van woningcorporaties op verschillende onderdelen. Daarin presteert UWOON beter dan gemiddeld en op bedrijfslasten schaart UWOON zich zelfs bij de koplopers in de sector. “Over onze prestaties kunnen we tevreden zijn”, aldus bestuurder Moniek van Balen. “Maar het wakkert ook onze wil aan om het de volgende keer nog beter te doen.”

Tevreden huurders en minder onkosten
Het oordeel van huurders over de dienstverlening bleef nagenoeg gelijk, met een positieve uitzondering voor vertrekkende huurders. Zij waren met een 8,2 meer tevreden over de afhandeling van hun huuropzegging en het opleveren van hun woning. De bedrijfslasten van UWOON daalden fors naar € 648 per verhuureenheid, ten opzichte van € 824 vorig jaar. Dat levert voor UWOON een A-score op in de benchmark.

Meer woningen voor mensen met bescheiden beurs
In de vergelijking zijn ook de effecten van het vernieuwde huurbeleid zichtbaar: UWOON verlaagt sinds vorig jaar actief de huurprijzen van een deel van de vrijkomende woningen, zodat die meer in verhouding zijn met wat mensen kunnen betalen. Er zijn meer betaalbare woningen aangeboden. De prijs-kwaliteitverhouding bleef gelijk: UWOON vraagt gemiddeld 67,5% van de maximaal toegestane huur.

Hoge waardering voor kwaliteit woning en investeren in lagere energielasten
Dit jaar deed UWOON voor het eerst mee bij de onderdelen ‘Onderhoud & verbetering’ en ‘Duurzaamheid’. Huurders waarderen de kwaliteit van hun woning met een 7,3, een hoge score in de sector. De energiezuinigheid van een woning wordt uitgedrukt in een energie-index, voorheen waren dat energielabels. Gemiddeld komt een huurwoning van UWOON uit op 1,66, vergelijkbaar met energielabel C. UWOON investeert de komende jaren extra in duurzaamheid, om bij te dragen aan lagere energielasten voor huurders. Het doel is dat de woningvoorraad in 2021 gemiddeld een energie-index heeft tussen 1,2 en 1,4, vergelijkbaar met energielabel B. Daarbij gaat UWOON maatregelen tot en met energielabel C uitvoeren zonder daarvoor een huurverhoging in rekening te brengen bij de huidige huurder.

Deel deze pagina