Prestaties UWOON in beeld: voor de derde keer op een rij lage bedrijfslasten en tevreden huurders

Publicatiedatum: 21-11-2019

Een mooie uitkomst dat helpt bij het bepalen van onze focus.”

Al vijf jaar brengt de Aedes-benchmark prestaties van woningcorporaties in beeld en vergelijkt deze met elkaar. Op 21 november werden de nieuwste resultaten bekend. Woningcorporatie UWOON is tevreden. “Prima scores. De resultaten geven ons een goed beeld van onze successen en ontwikkelpunten. Een mooie uitkomst dat, naast het ondernemingsplan, ons ondersteunt bij het bepalen van onze focus” aldus bestuurder Moniek van Balen.

Succesvol op het onderdeel bedrijfslasten en huurdersoordeel
UWOON hoort in de sector bij de koploper als het gaat om het onderdeel bedrijfslasten. De bedrijfslasten van €726 per verhuureenheid zijn bijna €60 lager dan het landelijk gemiddelde. Ondanks de bedrijfsinvesteringen van afgelopen jaar weet de corporatie alsnog bij de koplopers te horen.
En ook dit jaar opnieuw tevreden huurders. Het oordeel van huurders over de dienstverlening leverde drie ruime zevens op. UWOON is daarmee goed op weg naar een van haar doelen voor 2022: “gemiddeld een 8”.

Gemiddelde huurprijs van 541
De corporaties zijn verder beoordeeld op de onderdelen ‘Betaalbaarheid & beschikbaarheid’, ‘Onderhoud & verbetering’ en ‘Duurzaamheid’, waarin UWOON in de middengroep zit.
De gemiddelde huurprijs is € 541 en dat is 67,9% van de maximaal toegestane huur.  UWOON wijst 72,5% van haar woningen toe aan huishoudens die aangewezen zijn op huurtoeslag. Dat is iets minder dan het sectorgemiddelde (78,2%). UWOON wil namelijk ook huishoudens die iets meer verdienen een sociale huurwoning kunnen bieden.

De investeringen in onderhoud en woningverbetering werpen zijn vruchten af
Dit is terug te zien in de energie-index, die aangeeft hoe energiezuinig een woning is. De gemiddelde energie-index van UWOON is verbeterd en ligt nu op 1,51. Beter dan het landelijk gemiddelde van 1,57. De investeringen per verhuureenheid zijn hiermee gestegen naar € 2.097, ten opzichte van € 1.927 van vorig jaar. De ervaren woningkwaliteit is met een 7,2 vergelijkbaar met vorig jaar.

UWOON investeert de komende jaren verder in duurzaamheid. Ook om bij te dragen aan lagere energielasten voor huurders. Het doel is dat de woningvoorraad in 2022 gemiddeld een energie-index heeft tussen 1,2 en 1,4 (energielabel B) en dat 4% van alle woningen energieneutraal is.

Download hier de resultaten van UWOON in de Aedes-benchmark 2019.

Deel deze pagina