Tijdelijke woningen Beemdweg (Ermelo)

Publicatiedatum: 26-03-2020

Op het terrein aan de Beemdweg realiseert UWOON in samenwerking met de gemeente Ermelo tijdelijke huisvesting voor een periode van maximaal 15 jaar. Het gaat om 20 tot 25 woningen voor jongeren tot 28 jaar en voor mensen die door omstandigheden woonruimte zoeken.

Het project
Op 13 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat er tijdelijke woningen komen op het terrein aan de Beemdweg 17. Tijdelijke woningen zijn kleine woningen voor eenpersoonshuishoudens die gemakkelijk te (ver)plaatsen zijn. Zowel UWOON als de gemeente zijn al langer op zoek naar geschikte plekken voor het bouwen van tijdelijke huisvesting om de druk op de woningmarkt te verminderen. De gemeente Ermelo heeft de grond gekocht en woningcorporatie UWOON plaatst hier de tijdelijke woningen.

Op het terrein komen 20 tot 25 woningen voor een periode van maximaal 15 jaar. De bedoeling is dat de woningen op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2021 klaar zijn.

De plannen passen binnen de doelstelling van UWOON en de gemeente om de druk op de woningmarkt te verminderen door het toevoegen van tijdelijke extra woningen. Daarbij wordt specifiek ingezet op woningen voor doelgroepen die het meeste last hebben van de lange wachttijd voor een sociale huurwoning. Dat zijn jongeren die starten op de woningmarkt en woningzoekenden die door omstandigheden dringend op zoek zijn naar een woning. De tijdelijke woningen zijn daarom bedoeld voor jongeren tot 28 jaar en voor mensen die door omstandigheden woonruimte zoeken.

UWOON en de gemeente pakken dit project gezamenlijk op met de omwonenden. Daarom is een klankbordgroep opgericht. Daarin zitten omwonenden, vertegenwoordigers van de gemeente en UWOON. De klankbordgroep wordt actief betrokken bij het project. Zij denkt mee over de uitstraling van de tijdelijke woningen en de inrichting van de omgeving (groenvoorziening).

Procedure en planning
Voor de realisatie van de tijdelijke woningen doorlopen we verschillende fases.
1.Voorbereidingsfase (ontwerp, plannen etc.)
Voor het realiseren van de tijdelijke huisvesting aan de Beemdweg wordt een uitgebreide omgevingsvergunning aangevraagd voor de duur van 15 jaar. Deze vergunning gaat in op het moment dat de eerste unit in gebruik wordt genomen. Om een vergunning aanvraag te kunnen doen is het volgende nodig:

  • Een goede ruimtelijke onderbouwing
  • Een inrichtingsplan

Lees hier meer op de website van de gemeente Ermelo.

2. Ontwikkelingsfase ( klaarmaken + bouw)
Als de benodigde vergunningen zijn verleend, kan gestart worden met het plaatsen van de tijdelijke woningen. Daarvoor vinden eerst werkzaamheden in en op de grond plaats. Denk aan het aanbrengen van riolering en elektriciteitskabels. Zodra de grondwerkzaamheden klaar zijn worden de woningen geplaatst en wordt ook het groen en de bestrating aangelegd.

3. Afrondingsfase (oplevering, verhuur etc.)
Zodra bekend is wanneer de tijdelijke woningen klaar zijn, worden de woningen verhuurd. Woningzoekenden moeten hiervoor ingeschreven staan bij de gezamenlijke woningcorporaties op de Noord Veluwe. Inschrijven kan via www.hurennoordveluwe.nl. Op dit moment is nog niet precies bekend hoe de woningen toegewezen gaan worden. Houd hiervoor onze website en/of de website van de gemeente Ermelo in de gaten.

Nieuwsbrief
Er wordt regelmatig een nieuwsbrief uitgegeven over de tijdelijke huisvesting aan de Beemdweg. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via de website van de gemeente projectbeemdwegermelonl. U ontvangt dan een melding zodra er een nieuwe nieuwsbrief online staat.

In de eerste fase van het project zal de communicatie voornamelijk via de gemeente verlopen. UWOON pakt dit over zodra het project in de ontwikkelfase terecht komt.

Wilt u wel op de hoogte blijven maar liever de nieuwsbrief per post ontvangen? Dit kunt u aangeven via projectbeemdwegermelonl. De nieuwsbrief wordt dan naar u opgestuurd.

Contact
Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de woonconsulenten Saskia Zalm of Harjan van Duren. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 0525- 684900 of via e-mail infouwoonnl

 

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden