UWOON behaalt goede scores bij Aedes Benchmark 2020

Publicatiedatum: 19-11-2020

Opnieuw een positieve beoordeling voor UWOON bleek uit de resultaten van de Aedes Benchmark 2020 die donderdag 19 november bekend werden gemaakt. In deze Benchmark worden prestaties van woningcorporaties landelijk met elkaar vergeleken. Op het gebied van duurzaamheid en onderhoud & verbetering behaalde UWOON een A-score. Ook behaalde UWOON dit jaar een B-score op de onderdelen ‘oordeel van onze huurders’en ‘bedrijfslasten’.

Vergelijking op basis van prestatievelden
De benchmark geeft inzicht in de prestaties ten opzichte van collega-woningcorporaties. Er wordt vergeleken op basis van 4 prestatievelden ‘Huurdersoordeel (B), Bedrijfslasten (B), Duurzaamheid (A), Onderhoud & verbetering (A). Fleur Imming: “UWOON hoort in de sector bij de koplopers als het gaat om Duurzaamheid, Onderhoud & Verbetering. De investeringen werpen zijn vruchten af. Dit is te zien in de gedaalde energie-index en de gestegen ervaren woonkwaliteit”.

Verder verduurzamen
UWOON investeert de komende jaren verder in duurzaamheid. Ook om bij te dragen aan lagere energielasten voor huurders. Het doel is dat de woningvoorraad in 2022 gemiddeld een energie-index heeft tussen 1,2 en 1,4 (energielabel B) en dat 4% van alle woningen  energieneutraal is.

Oordeel van onze huurders
Fleur: “De Aedes Benchmark is voor ons als UWOON belangrijk, omdat het laat zien hoe huurders ons beoordelen en hoe wij het doen ten opzichte van onze collega woningcorporaties. UWOON kreeg een gemiddelde beoordeling van een 7,6 (B). Gelijk aan de landelijke gemiddelde. UWOON is hiermee goed op weg naar één van haar doelen voor 2022: gemiddeld een 8. Wij zoeken continu naar manieren om onze producten en service te verbeteren. Daarvoor is actuele kennis van de behoeften van de klant en van de ontwikkelingen in de markt en de maatschappij van groot belang. Die kennis doen wij op door onderzoek, maar vooral ook door goed naar onze klanten te luisteren.”

Gemiddelde huurprijs is €554
De Benchmark laat zien dat UWOON het goed doet. De gemiddelde bedrijfslasten (per verhuureenheid) komen uit op € 790,-. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar, maar lager dan het landelijke gemiddelde (€ 828,-).
De gemiddelde huurprijs is € 554 en dat is 68,7% van de maximaal toegestane huur. UWOON wijst 70,3% van haar woningen toe aan huishoudens die aangewezen zijn op huurtoeslag. Dat is iets minder dan het sectorgemiddelde (76,5%). UWOON wil namelijk ook huishoudens die iets meer verdienen een sociale huurwoning kunnen bieden.

Deel deze pagina