UWOON en Van der Sluis ondertekenen 20-jarig onderhoudscontract

Publicatiedatum: 10-01-2017

Van der Sluis Technische Bedrijven gaat voor woningcorporatie UWOON het onderhoud verzorgen van installaties voor verwarming en ventilatie.

Eind december tekenden de beide partijen hiervoor een contract met een duur van maar liefst 20 jaar. Deze termijn sluit aan bij de gemiddelde levensduur van installaties.

Door het contract heeft UWOON vanaf 1 januari 2017 één partij voor het onderhoud van verwarmings- en ventilatiesystemen. Alle huurders in Elburg, Ermelo, Harderwijk en Oldebroek krijgen bij storingen, periodiek onderhoud of vervanging van de installaties te maken met Van der Sluis.

De samenwerking kwam tot stand via een selectieprocedure voor de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De beoordeling van mogelijke leveranciers vindt in EMVI-trajecten niet alleen plaats op kosten. UWOON kan op die manier rekening houden met doelstellingen die ook voor huurders van belang zijn, zoals energiebesparing en verduurzaming. In de keuze voor een leverancier wogen daarom onderwerpen als kwaliteit, milieuvriendelijkheid, betrouwbaarheid en veiligheid mee. Met een goede beoordeling voor Van der Sluis als resultaat.

Met storingsmeldingen kunnen huurders nu nog bij UWOON terecht, die vervolgens Van der Sluis inschakelt. Dit wijzigt in de loop van 2017. UWOON zal op dat moment huurders daarover informeren.

Deel deze pagina