Geen objecten gevonden

UWOON publiceert Jaarstukken 2016

Publicatiedatum: 25-07-2017

Met trots presenteert UWOON de Jaarstukken 2016; de verantwoording over haar maatschappelijke en financiële prestaties. Vooral trots is UWOON op de tevredenheid van huurders over de dienstverlening. Klanten beoordeelden de corporatie met 8,0 tegenover 7,7 in 2015. Die beoordeling droeg ook bij aan een AB-score in de Aedes-benchmark – een vergelijkend onderzoek naar de prestaties van woningcorporaties - op de onderdelen Huurdersoordeel en Bedrijfslasten. Daarmee behoort UWOON tot de groep vlak achter de koplopers.

 

Ook in 2016 heeft UWOON zich ingezet voor betaalbaar woonplezier voor huurders en woningzoekenden. De woningcorporatie hielp 500 woningzoekenden aan een huis. Vanaf medio 2016 gebeurde dat via een nieuw, regionaal woonruimtebemiddelingsysteem. Inschrijven en reageren op alle aangeboden huurwoningen kan via één vernieuwde website: www.hurennoordveluwe.nl.

 

UWOON wil er als woningcorporatie zijn voor mensen die geen of weinig mogelijkheden hebben. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan de huisvesting van vergunninghouders, of in samenwerking met partners hulp te bieden aan mensen die worstelen met complexe problemen als schulden, gezondheidsklachten of de ingewikkeldheid van het leven. UWOON is dan ook blij dat de huisuitzettingen vanwege huurachterstand verder daalden (naar zes), dankzij de inzet met Stimenz om huurachterstanden terug te brengen. Ook is het huurbeleid aangepast in overleg met de huurderorganisaties. Hierdoor komen meer woningen beschikbaar met lagere huurprijzen.

 

UWOON hecht belang aan de mening van anderen voor haar rol en functioneren. De woningcorporatie geeft huurders dan ook graag de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op plannen voor hun woning of woonomgeving en op beleid. UWOON werkt bijvoorbeeld nauw samen met gemeenten en huurdersorganisaties bij het jaarlijkse bod met plannen voor nieuwbouw, sloop en renovatie, en de prestatieafspraken die daaruit volgen. Ook een experiment met een corporatieraad begint de eerste vruchten af te werpen. De deelnemers aan de raad leveren op basis van hun achtergrond en ervaring een bijdrage aan de maatschappelijke agenda van UWOON. Zij vroegen de corporatie om met 3 thema’s aan de slag te gaan: wonen voor ouderen, voor jongeren en voor mensen met psychische klachten.

 

Al met al is er veel bereikt in samenwerking met huurders, gemeenten en andere partners. Die samenwerking waarderen wij zeer. Meer informatie over het afgelopen jaar is te lezen in de Jaarstukken 2016. Zowel de officiële versie als een publieksversie zijn te vinden onder  publicaties. UWOON is een financieel gezonde organisatie en gaat er vanuit in 2017 opnieuw mooie resultaten te kunnen presenteren.

Deel deze pagina