Geen objecten gevonden

UWOON publiceert Jaarstukken 2017

Publicatiedatum: 16-05-2018

Met de Jaarstukken 2017 kijkt UWOON terug op een actief jaar, dat te typeren viel met de zin ‘behoud het goede, sta open voor verbetering en probeer het nieuwe’.

UWOON kijkt met de Jaarstukken 2017 terug op een actief jaar, dat te typeren viel met de zin ‘behoud het goede, sta open voor verbetering en probeer het nieuwe’. 

Beleid en resultaten

UWOON is onder meer trots op de prima klanttevredenheid, de goede score voor lage bedrijfslasten en het aantal huisuitzettingen dat beperkt bleef tot 4. Ook nieuw beleid leidde tot resultaat. UWOON is één van de eerste corporaties die werkt met gedragsaanwijzingen, een goed laatste middel om bij overlast huisuitzetting te voorkomen. Zo krijgen kwetsbare huurders maar ook hun buren de aandacht die ze verdienen.

De grote woningvraag is een punt van zorg. UWOON bestrijdt deze met creatieve oplossingen zoals het splitsen van woningen, het realiseren van tijdelijke woningen voor spoedzoekers en het ‘verloten’ van woningen.

Vernieuwing in samenwerking

Vernieuwing vond ook plaats in de samenwerking met anderen, die voor UWOON van groot belang is. Een voorbeeld is het succesvolle experiment met de corporatieraad. Deze groep betrokken, ‘gewone’ mensen denkt inmiddels twee jaar mee met welke thema’s UWOON aan de slag moet. Ook een nieuwe vorm van gelijkwaardig samenwerken in de Tinnegieter in Harderwijk is succesvol. UWOON vroeg bewoners én gebruikers van de wijk naar hun toekomstvisie op de wijk en de oude woningen. Hieruit komt een plan dat opgesteld wordt met alle betrokkenen, ook de gemeente. En met onze huurdersorganisaties ontwikkelden we een breed gedragen aanbod voor zonnepanelen.

Samen stappen zetten naar duurzaam woonplezier

De uitgaven en investeringen van UWOON lagen iets hoger dan de inkomsten. De financiën op langere termijn blijven op orde. In samenwerking met huurders, gemeenten en andere partners blijft UWOON dan ook verdere stappen zetten naar duurzaam woonplezier.

Zowel de complete jaarstukken, als een compacte versie daarvan zijn te vinden op de pagina Publicaties.

Deel deze pagina