Geen objecten gevonden

Waardering van wijkagenten voor buurtbeheerders Bert en Co

Publicatiedatum: 15-03-2018

Onze inzet in de wijken wordt op prijs gesteld, zo bleek deze week bij een speciale bijeenkomst van de politie Noord- en Oost-Gelderland.

Onze buurtbeheerders zijn voor bewoners vaak het eerste aanspreekpunt in de wijk. Zij laten huurders op verschillende manieren met elkaar werken aan (nog) mooie(re) en saamhorige buurten en zoeken waar nodig samenwerking met (hulpverlenende) partijen.

We merken dat onze inzet in de wijken zeer op prijs gesteld wordt. Dat werd deze week nog eens onderstreept door de uitnodiging aan buurtbeheerders Bert en Co, voor een speciale bijeenkomst van de politie Noord- en Oost-Gelderland. Afgelopen dinsdagavond werden gewaardeerde netwerkpartners door de politie in het zonnetje gezet en kregen zij een uniek kijkje achter de schermen.

 

Bert en Co waren bij deze avond op uitnodiging van de wijkagenten Jurion Veenstra, Marijn ten Brinke en Alex Braakenburg. Zij hebben lovende woorden: onze buurtbeheerders zijn mensen met een groot sociaal netwerk, die bereid zijn buiten hun taakveld te denken, actief partners opzoeken en samen gesprekken met bewoners aangaan, en zo een bijdrage leveren aan de veiligheid in de wijk.

Een mooi compliment voor onze buurtbeheerders, in het bijzonder voor Bert en Co!

Deel deze pagina