Welkom Over Uwoon Meer informatie Nieuws UWOON tekent woondeal met minister Hugo de Jonge

UWOON tekent woondeal met minister Hugo de Jonge

Leestijd: 3 min

De Noord-Veluwse woningcorporaties en gemeenten tekenden op woensdag 8 maart 2023 in Zutphen de regionale woondeal Noord-Veluwe met minister Hugo de Jonge en gedeputeerde Peter Kerris. Hiermee spreken zij af het woningtekort gezamenlijk aan te pakken. De woondeal beschrijft hoeveel woningen er in de regio gebouwd worden tot en met 2030, waar dit gaat gebeuren en wat het aandeel betaalbare woningen zal zijn.

De regio Noord-Veluwe zet in op de bouw van ruim 12.500 woningen verspreid over de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Minimaal 65% van de woningen valt in de categorie betaalbaar. De Noord-Veluwe is de enige regio in de provincie Gelderland waarbij ook de woningcorporaties de woondeal mee ondertekenen. Het gaat om deltaWonen, Omnia Wonen, Triada, Woningstichting Putten en UWOON.

Meer betaalbare woningen
Wethouder Bertus Cornelissen (Volkshuisvesting en Wonen) van de gemeente Putten namens de colleges van de zeven gemeenten: “De vraag naar betaalbare woonruimte is al jaren te groot, ook in onze regio. Dit probleem kunnen gemeenten en woningcorporaties niet alleen oplossen. Daarom ben ik blij met deze woondeal; het commitment van het Rijk en de provincie stelt ons in staat de komende jaren veel betaalbare woningen toe te voegen aan onze regio.”

Samen de schouders eronder
Directeur-bestuurder Fleur Imming van UWOON namens de regionale woningcorporaties: “De wil om het woningtekort aan te pakken is groot, zowel bij de corporaties als bij de gemeenten. Daarom trokken wij de afgelopen periode intensief met elkaar op. Samen werkten we aan een regionaal verhaal. Met mooie resultaten als gevolg. Bijna 3 op de 10 nieuwe woningen wordt een sociale huurwoning. Dat is goed nieuws voor mensen met een laag inkomen.”

Volgende stappen
De regio gaat de komende periode met het Rijk en de provincie in gesprek om afspraken te maken over het snel bouwen van de woningen en wat daar verder voor nodig is. Daarbij gaat het onder andere over stikstofruimte en financiële bijdragen vanuit het Rijk en de provincie. Andere essentiële zaken voor de Noord-Veluwe komen ook aan bod. “Wij focussen niet alleen op het aantal woningen. Het is ook heel belangrijk dat wij leefbare steden en dorpen houden. Zo moet groen meegroeien met verstedelijking en moet er balans zijn tussen onder andere wonen, werken en bereikbaarheid”, zo stellen de gemeenten in de woondeal.

Sleutelprojecten per gemeente
De gemeenten op de Noord-Veluwe hebben 15 bouwlocaties aangewezen als zogenaamde sleutelprojecten. Met in totaal zo’n 8.000 woningen dragen deze projecten significant bij aan de regionale ambitie van ruim 12.500 woningen.

Meer weten over de woondeal? Lees het hier