Privacyverklaring

Hoe gaat UWOON met uw persoonsgegevens om? Dat leest u in onze privacyverklaring.

U heeft recht op inzage, beperking, correctie, overdragen en verwijdering van uw gegevens, voor zover wij deze gegevens niet nodig hebben voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst. 

Wilt u inzage in de gegevens die UWOON van u verwerkt? Vul dan dit formulier 'Verzoek tot inzage persoonsgegevens' in en lever deze in bij ons op kantoor. Neem uw legitimatiebewijs mee als u langs komt. Wij zorgen vervolgens dat u uw gegevens na uiterlijk 4 weken bij ons kunt ophalen.

Wilt u dat UWOON het verwerken van uw gegevens beperkt? Vul dan dit formulier 'Verzoek tot beperking van de verwerking van persoonsgegevens' in en lever deze in bij ons op kantoor. Neem uw legitimatiebewijs mee als u langs komt. Wij zorgen vervolgens dat u hier binnen 4 weken een schriftelijke reactie op krijgt.

Wilt u dat UWOON uw gegevens corrigeert? Vul dan dit formulier 'Verzoek tot correctie persoonsgegevens' in en lever deze in bij ons op kantoor. Neem uw legitimatiebewijs mee als u langs komt. Wij zorgen vervolgens dat u zo spoedig mogelijk een schriftelijke reactie krijgt.

Wilt u dat UWOON uw gegevens overdraagt? Vul dan dit formulier 'Verzoek tot overdragen persoonsgegevens' in en lever deze in bij ons op kantoor. Neem uw legitimatiebewijs mee als u langs komt. Wij zorgen vervolgens dat u hier binnen 4 weken een schriftelijke reactie op krijgt.

Wilt u dat UWOON uw gegevens verwijdert? Vul dan dit formulier 'Verzoek tot verwijdering persoonsgegevens' in en lever deze in bij ons op kantoor. Neem uw legitimatiebewijs mee als u langs komt. Wij zorgen vervolgens dat u hier binnen 4 weken een schriftelijke reactie op krijgt.

Bent u een (ex) medewerker van UWOON? Neemt u dan contact op met de afdeling P&O. Wij zorgen dan dat u de privacyverklaring voor (ex) medewerkers en het door u gewenste formulier toegezonden krijgt.

Klacht over gegevensverwerking
Als u vindt dat UWOON niet correct omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij UWOON. Dit kan via privacyuwoonnl of via ons postadres. 

Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

U kunt hen bereiken op telefoonnummer 088 - 1805 250 of kijk op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden