Bestuur

De directeur-bestuurder van UWOON is mevrouw F.G. Imming. Zij is benoemd als bestuurder per 1 september 2020.

De taken en verantwoordelijken van het bestuur zijn beschreven in het bestuursreglement. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. In de statuten van UWOON is opgenomen welke bestuursbesluiten de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig hebben. Voor de bestuurder heeft de RvC de functie- en profielbeschrijving vastgesteld.

Honorering

Het salaris van de bestuurder past binnen de sectorbrede beloningscode voor bestuurders van woningcorporaties. Het salaris bestaat uit een vast inkomen, pensioen en overige arbeidsvoorwaarden, waaronder een auto van de zaak.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden