Governance

UWOON handelt volgens de statuten. Verder geeft de Governancecode Woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur en toezicht. Deze is nader uitgewerkt in visie op bestuur en toezicht

UWOON onderschrijft de principes van de governancecode. Bestuur en Raad van Commissarissen realiseren hiermee op een herkenbare en transparante manier de maatschappelijke en volkshuisvestelijke doelstellingen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden