Governance

UWOON handelt volgens de statuten. Verder geeft de Governancecode Woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur en toezicht.

UWOON onderschrijft de principes van de governancecode. Bestuur en Raad van Commissarissen realiseren hiermee op een herkenbare en transparante manier de maatschappelijke en volkshuisvestelijke doelstellingen.

Deel deze pagina

Heeft u een (andere) vraag?

Stel je vraag