Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur, de algemene gang van zaken binnen UWOON en de met haar verbonden ondernemingen. Ze adviseert het bestuur en fungeert als klankbord. De RvC is bovendien werkgever van het bestuur.

In de statuten van UWOON staan onder meer bepalingen over de samenstelling en de taken en bevoegdheden van de RvC. In het RvC-reglement is de werkwijze beschreven. Verder zijn in de profielschets van de RvC de kwaliteiten beschreven, waaraan de commissarissen en de RvC als geheel aan voldoen.

Samenstelling Raad van Commissarissen en rooster van aftreden

naameerste benoemingherbenoemd / herbenoembaaraftredend
de heer drs. ing. C.H.P. Oosterwijk, voorzitter01-01-1201-01-1601-01-20
de heer drs. G.W. Hop, RA01-12-1001-12-1401-12-18
mevrouw mr. M.N. Kroes01-03-1501-03-1901-03-23
de heer ing. A.R. Hanlo01-04-1601-04-2001-04-24
de heer J. Kalisvaart15-10-1815-10-2215-10-26
de heer C. van Dijk15-10-1815-10-2215-10-26

Commissies Raad van Commissarissen

De RvC kent drie commissies, met ieder een eigen reglement:

  • Remuneratiecommissie
    De remuneratiecommissie behandelt het werkgeverschap en governance.
  • Auditcommissie
    De auditcommissie houdt zich bezig met onder meer financiƫn, interne beheersing, het risicoprofiel, treasury en de werkzaamheden van de accountant.
  • Vastgoedcommissie
    De vastgoedcommissie richt zich op bouw- en renovatieprojecten. De taken en bevoegdheden zijn beschreven in het reglement van de vastgoedcommissie.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden