Privacybeleid bij werving

UWOON is gevestigd in Harderwijk aan de Deventerweg 5 (3843 GA). Wanneer je reageert op een vacature bij UWOON, dan vraagt UWOON naar je persoonlijke gegevens. Die gegevens hebben wij nodig om jouw reactie in behandeling te kunnen nemen. De door jou verstrekte gegevens behandelen we vertrouwelijk en zorgvuldig. We gebruiken deze gegevens voor alle handelingen in een selectietraject zoals: registreren, beoordelen, controleren én om contact met jou te onderhouden. Ook over zaken als recruitmentactiviteiten, beschikbare vacatures en loopbaanmogelijkheden. Deze gegevens delen we met derden, die betrokken zijn in het selectietraject (zoals recruiters en selectieadviseurs) en alleen voor dat doel.

Als het selectietraject positief wordt afgerond, dan worden de gegevens ook in een vervolgfase gebruikt. In alle andere gevallen verwijderen we de gegevens 4 weken na het einde van het traject. Dat is anders, wanneer we met jou hebben afgesproken dat we jouw gegevens langer bewaren, bijvoorbeeld voor andere vacatures. In dat geval bewaren we jouw gegevens maximaal 12 maanden. Door deze gegevens te verstrekken, stem je ook in met bovengenoemd gebruik. Als betrokkene heb je recht op: inzage, rectificatie, beperking van de verwerking en/of verwijdering van die gegevens. Mocht je klachten hebben over het gebruik van je gegevens, dan horen wij dat graag! Klachten kunnen ook worden voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deel deze pagina