Bezwaarschriftencommissie woonruimteverdeling

Voor de verdeling van woonruimte in de regio Noord-Veluwe hebben de regiogemeenten regels vastgesteld in de huisvestingsverordeningen. In al deze gemeenten worden huurwoningen dus op dezelfde manier toegewezen. Toch kunt u ontevreden zijn over de uitvoering van de regels. Dan kunt u een bezwaar indienen bij de onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften Woonruimteverdeling Noord-Veluwe, via een e-mail aan bezwarencommissieregionoordveluwenl. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de regiogemeenten.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden