U bevindt zich hier: HomeUWOONBeleid en verantwoordenScheidingsvoorstel

Met de inwerkingtreding van de Woningwet per 1 juli 2015 moeten corporaties zich beperken tot activiteiten op het gebied van de volkshuisvesting. Binnen dat gebied moet een heldere scheiding worden aangebracht tussen diensten van algemeen economisch belang (DAEB) waarvoor de corporatie staatssteun ontvangt en andere (niet-DAEB) activiteiten.

In de scheiding van activiteiten kan de corporatie kiezen voor verschillende vormen. In het ontwerpscheidingsvoorstel licht UWOON de keuze voor een administratieve scheiding toe. Het voorstel wordt voor een zienswijze voorgelegd aan huurdersorganisaties, bewonerscommissies, de gemeenten waar wij woningen hebben en huurders van maatschappelijk vastgoed.

Ontwerpscheidingsvoorstel DAEB niet-DAEB

 

Feedback

Was deze informatie relevant? De relevantie is verplicht