U bevindt zich hier: HomeUWOONBeleid en verantwoordenHuurdersraden

UWOON hecht belang aan een actieve inbreng van klanten. Niet alleen over zaken die de individuele huurders aangaan, maar ook over beleidszaken als huurbeleid en wijk- en buurtbeheer. Over dit soort zaken praten wij regelmatig met de huurdersraden in de drie gemeenten waarin we werkzaam zijn. De huurdersraden hebben informatie- en adviesrecht over een aantal belangrijke zaken die de huurders van UWOON aangaan. Ook ondersteunt UWOON de huurdersbelangenorganisaties met financiële middelen, om hun taken goed uit te kunnen voeren.

Samenwerkingsovereenkomst UWOON met huurdersorganisaties
UWOON en de drie betrokken huurdersbelangenorganisaties hebben een samenwerkingsovereenkomst. Daarin is de wijze van participatie van huurders vastgelegd. UWOON bespreekt het centrale beleid en/of beheer met het dagelijks bestuur van de drie samenwerkende huurdersorganisaties. De huurdersorganisaties, die een sterke lokale verankering hebben, overleggen afzonderlijk met de vestigingmanagers van UWOON over de plaatselijke invulling en uitvoering van het beleid en beheer.

Voor de complete samenwerkingsovereenkomst klikt u hier.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met UWOON, of met één van de huurdersraden.

Elburg
Huurdersraad De Betere Woning
Plv. voorzitter: Biesenkamp 57, 8081 JA Elburg

Ermelo
Huurdersorganisatie De Groene Draad
Secretariaat: Duifstraat 75, 3853 TH Ermelo

Harderwijk
Huurdersraad Woonwijs
Secretariaat: Postbus 43, 3840 AA Harderwijk
I www.woonwijs-hw.nl, E info@woonwijs-hw.nl

 

Feedback

Was deze informatie relevant? De relevantie is verplicht