U bevindt zich hier: HomeUWOONBeleid en verantwoordenIntegriteit

Integriteit
Integriteit is een breed begrip dat lastig concreet te maken is. Integriteit draait om omgaan met dilemma’s. In de basis draait integriteit erom dat gedrag of handelen uitlegbaar en te verantwoorden is.

Integriteit raakt aan de kernwaarden van UWOON. Integer handelen is belangrijk voor iedereen maar zeker voor een maatschappelijke organisatie als UWOON. Wij bestaan voor en door onze klanten en zijn gericht op dienstverlening. Integer willen handelen is daar onlosmakelijk aan verbonden.

Integriteitscode
UWOON vindt integer en betrouwbaar handelen van groot belang. Daarom hebben we een integriteitscode opgesteld. Onze code is gericht op het bevorderen van gewenst gedrag en niet op het afstraffen van ongewenst gedrag. UWOON bevordert dat vraagstukken en dilemma’s open en op ieder gewenst moment besproken kunnen worden. We verwachten niet alleen van onze medewerkers, bestuur en commissarissen, maar ook van bedrijven en instanties die in opdracht van UWOON werken, dat zij zich houden aan de normen die we onszelf opleggen.

De integriteitscode van UWOON is openbaar. Het bestuursreglement en het reglement Raad van Commissarissen geven nadere voorschriften voor het bestuur en RvC-leden bij de uitoefening van hun taak, overeenkomstig of ter aanvulling op het bepaalde in de statuten.

Meldregeling
In het verlengde van de integriteitscode kent UWOON een interne meldregeling integriteit. Medewerkers kunnen hun vermoeden van een misstand anoniem melden bij de UWOON-integriteitslijn. Deze regeling borgt dat de melding wordt onderzocht, en dat de betreffende medewerker niet hoeft te vrezen voor sancties vanwege de melding. De meldregeling van UWOON is openbaar.

 

  

Feedback

Was deze informatie relevant? De relevantie is verplicht