U bevindt zich hier: HomeUWOONBeleid en verantwoordenMissie

UWOON is er voor mensen die niet de mogelijkheid hebben een woning te kopen of in de vrije sector te huren. Dat zijn primair huishoudens met een inkomen tot € 34.678 (prijspeil 2014). Daarnaast ondersteunen we ook de lage middeninkomens zolang dit binnen onze mogelijkheden past, omdat zij ook moeilijkheden ondervinden op de woningmarkt.

Onze missie:
UWOON laat mensen wonen zoals zij willen, met respect voor elkaars leefstijl. Wij bieden kwalitatief goede woningen en woondiensten, zodat huurders zich op hun plek voelen in hun buurt, straat en huis. 

Onze kernwaarden geven richting aan de manier waarop we aan de slag gaan met de uitdagingen die er liggen. Die kernwaarden zijn:

 • Toekomstbestendig
  UWOON onderneemt op een duurzame manier. Zowel huidige als toekomstige generaties bieden wij een betaalbare woning met een kwaliteit die daarbij past. Juist om toekomstige generaties kansen te kunnen bieden, gaan wij op een respectvolle manier om met het (woon)milieu.
 • Verbinden
  Samenwerking staat centraal om toegevoegde waarde te bieden voor de samenleving. We luisteren naar anderen, zijn ontvankelijk en vertalen belangrijke informatie in ons handelen. De manier van samenwerken verschilt per situatie, tijd en plaats. Tot onze partners horen in elk geval onze huurders, de gemeenten in ons werkgebied en organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
 • Verbeteren
  Maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen komen en gaan. De samenleving mag van ons verwachten dat we vakbekwaam werken en de markt en de omgeving kennen. Wij zoeken steeds naar mogelijkheden om te verbeteren, zowel binnen de organisatie als daar buiten, zoals verbeteringen in wijken en buurten om mensen prettig samen te laten wonen.
 • Betrouwbaar
  UWOON is een betrouwbare partner: aanspreekbaar en toegankelijk voor de meningen en ideeën van anderen. Ook zijn we transparant, we doen wat we zeggen en leggen daar verantwoording over af. Integer handelen van iedereen in de organisatie is hieraan onlosmakelijk verbonden, zoals ook vastgelegd in onze integriteitscode.

Een uitgebreidere toelichting vindt u in ons ondernemingsplan 2015-2018.

Samenvatting ondernemingsplan 2015-2018

 

Feedback

Was deze informatie relevant? De relevantie is verplicht