U bevindt zich hier: HomeUWOONBeleid en verantwoordenVisitatie

In 2015 is door Ecorys een visitatie uitgevoerd bij UWOON. Deze onderzoeksmethode brengt de maatschappelijke
prestaties van woningcorporaties in beeld en beoordeelt die, op vier verschillende onderdelen:

  • Presenteren naar Opgaven en Ambities
  • Presteren volgens Belanghebbenden
  • Presteren naar Vermogen
  • Presteren ten aanzien van Governance

Over het geheel is er waardering voor de prestaties van UWOON. Ten opzichte van de vorige visitatie (2011) heeft UWOON zich verbeterd. Met name op de onderdelen ‘Presteren naar Opgaven en Ambities’ en ‘Presteren naar Vermogen’ is een flinke sprong gemaakt. Mogelijkheden voor verbetering ziet de visitatiecommissie nog op het gebied van het maken van prestatieafspraken met de verschillende gemeenten, het versterken van de beleidscyclus en het ontwikkelen van een risicomanagementsysteem.

Het complete visitatierapport vindt u hier.
De bestuurlijke reactie van UWOON op het visitatierapport vindt u hier.

 

Feedback

Was deze informatie relevant? De relevantie is verplicht