U bevindt zich hier: HomeUWOONOver UWOONKlachten

Ondanks de aandacht voor de kwaliteit van onze dienstverlening, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. In alle gevallen geldt: meld het direct en probeer er met de betreffende medewerker uit te komen. Lukt dat niet, dan kunt u terecht bij de leidinggevende van de medewerker. Komt u dan niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij het bestuur van UWOON (Harderwijk).

Binnen vijf dagen krijgt u bericht van ontvangst. Het bestuur beantwoordt uw brief zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken. Bent u het niet eens met de beslissing van het bestuur? Dan kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtenadviescommissie. Die geeft na een hoorzitting binnen vier weken advies.

Huurcommissie
Bent u het met UWOON oneens over bijvoorbeeld de huurprijs of het onderhoud aan uw woning, dan kunt u ook terecht bij de Huurcommissie. Neem voor meer informatie contact op met de Huurcommissie, telefoon 0800 - 488 72 43, of kijk op www.huurcommissie.nl. Als u ervoor kiest naar de Huurcommissie te gaan, neem de Klachtenadviescommissie uw zaak niet in behandeling.

Klachten over woonruimteverdeling
De woonruimte in de regio Noord-Veluwe wordt zo goed en eerlijk mogelijk verdeeld. Toch kunt u ontevreden zijn over de uitvoering hiervan. Dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe. Deze klachtencommissie is een gezamenlijk initiatief van alle verhuurders en gemeenten op de Noord-Veluwe die meedoen aan het woonruimteverdeelsysteem.

Download hier de folder Klachten over UWOON.
Download hier de folder van de Klachtenadviescommissie.
Download hier het Reglement Klachtenadviescommissie.
Download hier de folder van de Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe.
Download hier het Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe.

 


 

Feedback

Was deze informatie relevant? De relevantie is verplicht